Vuokrauksen yleiset sopimusehdot

Kuluttajille

Vuokrauksen yleiset sopimusehdot

Jäljempänä Vuokralleantaja on Avonai Oy ja Vuokralleottaja on vuokraaja.

Tämä laite on tarkoitettu varavirtalähteiden vuokraukseen matkapuhelimille, älylaitteille tai vastaaville sille soveltuville laitteille. Varavirtalähteen Vuokralleottaja vastaa soveltuvuudesta ladattavaan laitteeseen. Vuokralleantaja ei ota vastuuta ladattavan laitteen vahingoittumisesta. Vuokra-aika ja veloituksetonmainittu erikseen laitteessa, jotka saattavat vaihdella laitekohtaisesti.

Mikäli varavirtalähde antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

Riitaisuudet


Vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa, Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Ensisijaisesti riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten kesken.


General terms and conditions 

For Consumers

General terms and conditions

Hereinafter, the Lessor is Avonai Oy and the Lessee is the Lessee.

This device is intended for rental of backup power supplies for mobile phones, smart devices or similar devices suitable for it. The Lessee of the backup power supply is responsible for the suitability of the rechargeable device. The lessor accepts no liability for damage to the rechargeable device. Rental time and charges are listed separately on the device, which may vary by device.

If the backup power supply gives cause for comments, the Lessee must notify the Lessor without delay. Any rental credit will be calculated from the moment the Landlord receives the notification.

Disputes

Disputes arising from the Lease Agreement shall be resolved in the lower court of the Landlord's domicile or, if the Lessor so wishes, in the lower court of the Lessee's domicile. The primary aim is to resolve disputes between the parties.